Aneta Awtoniuk - trenerka biznesu, coach

TwitterFacebook

Aneta Awtoniuk coach, trenerka biznesu

Refleksje

Jak zbudować publiczną wiarygodność i zaangażowanie odbiorców we własny przekaz

„Jak zbudować publiczną wiarygodność i zaangażowanie odbiorców we własny przekaz” to temat krótkiego wykładu jaki wygłosiła Aneta Awtoniuk, trenerka biznesu i coach rozwoju osobistego dla członkiń Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność Ruchu Kobiet. Potem nastąpiła część praktyczna spotkania, czyli analiza nagranych wcześniej wystąpień polityczek. Aneta Awtoniuk dokonała przeglądu wystąpień wg kryteriów zgodności komunikatów werbalnych z mową ciała, udzieliła kilku porad dotyczących prezencji, np. jak powinny ubierać się panie noszące duży rozmiar.

Dziękuję Uczestniczkom za wspaniałą energię, jaką mnie obdarowały i zaangażowanie, z jakim wzięły udział w szkoleniu – Aneta Awtoniuk.

Fot. Robert Ostrowski

Aneta Awtoniuk
coach rozwoju osobistego, trener biznesu

» refleksje