Aneta Awtoniuk - trenerka biznesu, coach

TwitterFacebook

Aneta Awtoniuk coach, trenerka biznesu

Refleksje

Czy poprawna ortografia ma wpływ na komunikację

Omawiałam dziś na szkoleniu z komunikowania interpersonalnego zagadnienia związane z językiem pisanym. Dyskutowaliśmy, czy poprawna ortografia ma wpływ na komunikację. Część grupy twierdziła – zgodnie z teorią komunikacji – że nie ma wpływu, bo słowa z ortografami da się zrozumieć, ma za to wpływ na wizerunek autora tekstu. Druga część grupy twierdziła, że poprawna ortografia jest konieczna dla zrozumienia komunikatów pisemnych. Nie zgadzałam się z nimi, do czasu kiedy pokazali mi to: truikond. Przyznałam im rację.

Aneta Awtoniuk
coach rozwoju osobistego, trener biznesu

» refleksje